European Materials Research Society (E-MRS)

E-MRS Fall

W obliczu wyjątkowych lat pandemii 2020 i 2021 i w dalszym ciągu zmagających się z nimi, E-MRS ocenił różne opcje, w jaki sposób służyć społeczności badaczy materiałów jako platforma wymiany naukowej i rozpowszechniania najnowszych wyników w roku 2021. Koncepcja ponownego uruchomienia spotkań naukowych w ramach E-MRS ma na celu wykraczanie poza proste, tymczasowe rozwiązanie w postaci wirtualnej konferencji. Kryzysy związane z Covid-19 mają służyć jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju platformy wymiany badań materiałowych, aby służyć nowym potrzebom badaczy i inżynierów.

Wykonane usługi

Sekretariat konferencji

Obsługa prezentacji

Platforma on-line

Zobacz stronę www wydarzenia
No items found.