European Materials Research Society (E-MRS)

E-MRS Spring Meeting

Wiosenne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałowych (E-MRS), które odbyło się w formie WIRTUALNEJ Konferencji w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r . Konferencja składała się z równoległych sympozjów z zaproszonymi prelegentami, prezentacji ustnych i plakatowych podzielonych na trzy sesje plenarne oraz dwa warsztaty, które stworzą międzynarodowe forum do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk o materiałach. Wysokiej jakości program naukowy obejmował różne tematy zorganizowane w 21 sympozjach zorganizowanych w 5 klastrach obejmujących dziedziny materiałów i urządzeń nanoelektronicznych; materiałów energetycznych, materiałów funkcjonalnych, materiałów bio i miękkich. Konferencja miała formę 100% on-line

Wykonane usługi

Sekretariat konferencji, Projekt strony www, Transmisja online

Zobacz stronę www wydarzenia
No items found.