Instytut Ogrodnictwa PIB

OrgHort2024

Celem I"V International Organic Fruit Symposium and II International Organic Vegetable Symposium" (OrgHort 2024), organizowanego przez Instytut Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach, jest multidyscyplnarna i wszechstronna wymiana wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych na temat ogrodnictwa organicznego. Oczekuje się, że OrgHort2024 zajmie się głównymi problemami, przed którymi stoi ogrodnictwo organiczne w odniesieniu do systemów produkcyjnych, a także nowymi wyzwaniami wynikającymi z wymogów regulacyjnych i rynkowych dotyczących żywności ekologicznej i łańcuchów wartości.

Wykonane usługi

Wybór obiektu, Opracowanie i bieżąca kontrola budżetu

Obsługa rejestracji przed i w trakcie wydarzenia, Program towarzyszący

Obsługa sponsorów, Prowardzenie profili społecznościowych

Sekretariat Konferencji, Transport, Organizacja wycieczki

Strona www wydarzenia

Zobacz stronę www wydarzenia
No items found.